Địa chỉ : 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

Hotline : 0933049874

Email : admin@nhathuoclanphuong.com

Website : nhathuoclanphuong.com