Thuốc Tasigna 200mg Nilotinib điều trị ung thư máu nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính

Thuốc Tasigna điều trị ung thư máu nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính

Thông tin cơ bản về thuốc Tasigna 200mg nilotinib

  • Tên thương hiệu: Tasigna
  • Thành phần hoạt chất: Nilotinib
  • Hãng sản xuất: Novartis
  • Hàm lượng: 200mg
  • Dạng : Dạng viên nén
  • Đóng gói: 200mg 1 hộp 14 viên
  • Giá Thuốc Tasigna BÌNH LUẬN bên dưới để biết giá
%d bloggers like this: